Ny kraftstasjon

I forbindelse med beslutningen om å bygge en ny kraftstasjon på Byafossen, hadde NTE behov for en film som forteller kort om prosjektet – til bruk på lokalt folkemøte, og til bruk i sosiale medier.

Forespørselen kom på en onsdag, og filmen var klar til visning på folkemøtet påfølgende tirsdag.